Scroll To Top

WAT DOEN WIJ

basket.jpg

Visie: professioneel fit

Pro.Fit staat voor advies en aanpak op gebied van arbeid, organisatie, gezondheid en inzetbaarheid.

Wij spreken niet van verzuimdaling maar zorgen er bovenal voor dat medewerkers béter aan het werk gaan!

De missie van uw organisatie brengt de nodige uitdagingen en lasten met zich mee. In onze visie is niet het wegnemen van de last, laat staan de uitdaging, maar juist het professioneel fit maken van medewerkers essentieel.

Wij hanteren hiervoor een dynamisch concept: anders kijken naar verzuim. Het ‘wat en hoe’ van onze inzet hangt af van de specifieke situatie. Wel kunt u altijd rekenen op vakmanschap en een inspirerende aanpak waardoor medewerkers meer plezier krijgen in wat ze doen. En dat met beter resultaat!

Zweverig gedoe?

We richten ons op verbetering van inzetbaarheid. Met alle zintuigen. Wij luisteren, kijken, inspireren, confronteren, irriteren, enthousiasmeren en motiveren.

We denken en werken in partnerships en spreken concrete doelstellingen af met onze opdrachtgevers. Over het algemeen betekent dit dat we de inzetbaarheid op tenminste 96% brengen. Daar zit geen zweverig gedoe bij.

i-Opener

Wij zijn geregistreerde bedrijfsartsen en inspirerende arbeids- en organisatieadviseurs. Door de wol geverfd. Gedreven om met anders kijken de ogen te openen. Natuurlijk kan verzuim voortkomen uit het hebben van een ziekte, maar vaak is het een signaal voor een heel ander probleem.

Onze ‘hands on-’ aanpak maakt inzichtelijk voor medewerkers en leidinggevenden waar de schoen wringt en hoe zij hun successen wél kunnen behalen.

What’s in it..?

Wij werken op basis van een verdienmodel waarbij uw investering in Pro.Fit zich meervoudig terugverdient! Ons honorarium is een percentage van uw besparing op verzuim in de eerste twee jaar van de samenwerking. Vervolgens neemt uw investering in ons sterk af omdat uw managers en uw medewerkers zelf in staat raken de inzetbaarheid optimaal te beïnvloeden.

Wij blijven uiteraard wel op afroep beschikbaar. Uiteindelijk behoort u tot de gezondste organisaties van Nederland: de kroon op ons werk!

Uitkijken!

Dank u voor het bereiken van deze laatste regels over hoe wij er toe doen. Misschien denkt u dat Pro.Fit u toch niets te bieden heeft, omdat u en uw medewerkers al met veel plezier effectief aan het werk zijn. Een mooie prestatie waarmee we u feliciteren!

Tóch is er een goede kans dat wij ook dán waarde kunnen toevoegen! Wij helpen het goede te ‘borgen’ en actueel- en toekomstig potentieel optimaal te benutten.

U heeft het vast begrepen: wij kijken er altijd naar uit om met u anders te kijken naar verzuim en productiviteit.

Graag tot ziens!