Scroll To Top

HOE KAN HET OOK ANDERS?

leaf.jpg

Hoe kan het ook anders?

Pro.Fit biedt advies en aanpak op het gebied van arbeid, gezondheid, organisatie en duurzame inzetbaarheid.

Ons motto luidt: méér medewerkers met méér succes én plezier aan het werk!

Anders kijken & doen

Wij handelen anders dan arbodiensten. We richten ons met onze kennis en kunde op het duurzaam demedicaliseren van verzuim en we leren leidinggevenden dit ook zelf in de praktijk te brengen.

Uiteindelijk vergroten we inzetbaarheid in plaats van dat we verzuim reduceren. Een ogenschijnlijk klein verschil, maar één met een aanzienlijk positief effect.

Reken maar

Anders kijken naar verzuim luistert nauw en werkt beter! Daar kunt u ons op afrekenen. Letterlijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op en ervaar hoe het op een beproefde manier ook anders kan!

Pro.Fit. Onverbeterlijke inzetbaarheidsverbeteraars!