Scroll To Top

HOE KAN HET OOK ANDERS?

leaf.jpg

Hoe kan het ook anders?

Pro.Fit richt zich op advisering met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid binnen organisaties die een ontwikkelbehoefte hebben richting een gezonde, veilige en passende werkomgeving; passend bij de huidige tijd en toekomstige uitdagingen. De insteek van onze advisering is gericht op een ontwikkeling van een verzuim gerichte aanpak (curatief) via preventie naar amplitie: gericht op het versterken van alle medewerkers binnen de organisatie.

Ons motto luidt: Meer mensen bevlogen, vitaal en duurzaam aan het werk (houden) in een gezonde, veilige, plezierige en uitdagende organisatie.

Anders kijken en doen

Samen met onze klant maken we een transitie van verzuimbeheersing naar inzetbaarheidsverbetering, waarbij wij organisaties helpen een werkklimaat te organiseren waarin persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en eigen regie centraal staat en waar alle medewerkers een passende rol kunnen, willen én blijven vervullen binnen het arbeidsproces. We adviseren organisaties bij het zich voor bereiden op en omgaan met uitdagingen van nu en van de toekomst. Zo ontstaat een veerkrachtige, weerbare en wendbare organisatie die adequaat inspeelt op de continue veranderingen. Organisaties die adequaat inspelen op veranderingen en uitdagingen van de toekomst zullen succesvol zijn en overleven (vrij naar Darwin).

Reken maar

Anders Kijken naar Inzetbaarheid vraagt een gedegen analyse, indringende gesprekken en de wil tot veranderen. In die ontwikkeling kan ProFit de rol vervullen als initiator, katalysator, positief kritisch observator en uiteraard inhoudelijk deskundige op het gebied van werk en inzetbaarheid.

Onze aanpak is integraal (gebaseerd op ons denk- en werkmodel Anders Kijken naar Inzetbaarheid) en agile: in nauwe samenwerking met de klant, flexibel inspelend op de vragen met kortcyclische verbeteracties gericht op permanent door ontwikkelen richting duurzame inzetbaarheid.