Scroll To Top

Pro.Fit Nieuwsbrief

basket.jpg

Onze Missie

Meer mensen bevlogen, vitaal en duurzaam aan het werk (houden) in een gezonde, veilige, plezierige en uitdagende organisatie Daarmee organisaties in staat stellen om flexibel in te spelen op ontwikkelingen voor een succesvolle toekomst en succesvol voortbestaan.

Organisaties toekomstbestendig maken en houden ten aanzien van inzetbaarheid van medewerkers door middel van een integrale aanpak.

Onze uitgangspunten:

 • We werken samen aan ontwikkeling op basis van partnership en samenwerking.
 • We werken op een agile-wijze (flexibel, wendbaar en kort-cyclisch).
 • De mensen maken het verschil binnen de organisatie.
 • Organisaties die adequaat inspelen op veranderingen en uitdagingen van de toekomst zullen succesvol zijn en overleven (vrij naar Darwin).
 • Anders kijken! Een beproeft denk- en werkkader om op een integrale manier te kijken naar de verschillende factoren die van invloed zijn op inzetbaarheid van mensen. Andere perspectieven en oplossingen bekijken en vinden en anders doen!

Onze inbreng:

 • Ophalen van actuele thema’s en aandachtspunten aan de hand van analyse van beschikbare informatie, teamsessies, interviews en/of een organisatie scan
 • Meedenken en adviseren bij het kiezen van prioriteiten en de vertaalslag maken naar een praktische aanpak
 • Inbreng van inhoudelijke expertise in de specifieke ontwikkeltrajecten
 • Individuele, team of managementcoaching bij ontwikkelvragen
 • - Veerkracht voor Werk: aan de hand van een scorelijst en een gesprek worden medewerkers uitgenodigd een (Persoonlijk) Ontwikkelplan te maken. Veerkracht voor Werk kan gebruikt worden in team ontwikkeltrajecten maar ook individueel bijv. als onderdeel van een on-boarding proces of als een moderne variant op het PMO. Centrale vraag daarbij: waar sta je over 3 jaar en wat is daarvoor nodig? Dat levert input op voor ‘het goede gesprek’ met de leidinggevende als onderdeel van bijvoorbeeld jaarlijkse ontwikkelgesprekken.
 • - ProFit kan de gids rol op meerdere manieren invullen: initiator, katalysator, analysator, kritisch observator en uiteraard inhoudelijk deskundige op het gebied van werk en inzetbaarheid.

Het resultaat:

 • Aantrekkelijke, mensgerichte werkgever
 • Bevlogen medewerkers
 • Voortdurende ontwikkeling van mens en organisatie
 • Dienend/coachend leiderschap
 • Positief imago
 • Beperken van onnodig/ongewenst verloop
 • Hoge, duurzame productiviteit
 • Succesvol invulling geven aan klantbehoefte (en bijdragen aan klanttevredenheid).