Scroll To Top

Burn-Out vragenlijst

Burn-Out

basket.jpg

Een ongewone tijd....

De Coronacrisis betreft een ongewone situatie die impact heeft op het welbevinden van mensen die geconfronteerd worden met de gevolgen ervan. Vrijwel iedereen ervaart emotionele reacties die we doorgaans kunnen kwalificeren als hele “normale” reacties op een “abnormale” gebeurtenis. De grote meerderheid van medewerkers die hieraan worden blootgesteld hebben voldoende gezonde veerkracht om de ervaringen goed te verwerken. Over sommige medewerkers maken we ons zorgen en sommige medewerkers maken zichzelf zorgen over hun welbevinden en veerkracht.

Preventief aandacht en voorkomen van uitval

We bieden alle medewerkers van onze klanten de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen die je inzicht verschaft in de mate waarop je persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens de crisis, op een gezonde manier verwerkt. Zo kun je als medewerker zicht krijgen op mogelijke stagnatie van de verwerking en je mentale herstel. Wanneer je je zorgen maakt, blijft rondlopen met zorgen en/of je werk niet meer goed van je kunt afzetten, vul dan de vragenlijst in! Zo kunnen we preventief actie ondernemen en je helpen uitval te voorkomen.

Invullen van de vragenlijst kan anoniem, je kunt zelf je score berekenen (zelfscan) en bekijken of je risico loopt. Je kunt ook de vragenlijst invullen en digitaal opsturen.

De uitkomsten van de vragenlijsten die opgestuurd worden, zijn vertrouwelijk en komen alleen bij de Arbeids- en Organisatie adviseurs van Pro.Fit terecht. Wanneer zij het risico op stagnatie in de verwerking of een burn-out vermoeden, nemen ze telefonisch contact met je op en bespreken dit met je. Zij vernietigen vervolgens de testresultaten. Deze uitslagen komen dus niet bij je werkgever terecht, maar zijn puur bedoelt om voor jezelf de balans op te maken: ‘hoe vitaal zit ik er (nog) bij en hoe zit het met mijn inzetbaarheid op termijn’.

Eventueel vervolg.

Wanneer je als medewerker na het invullen van de vragenlijst behoefte hebt om hier toch wat intensiever over door te praten kunnen we in overleg met jou (en met jouw toestemming ook met je werkgever) bespreken hoe we dat het beste kunnen doen.

Ook is het mogelijk om met een van de arbeids- en organisatie adviseurs te praten zonder het invullen van de vragenlijst. Op de pagina WIE ZIJN WIJ van onze website vind je de contactgegevens.

Klik hier voor onze digitale vragenlijst

Zelfscan: scoring en conclusie.

Wanneer je als medewerker de zelfscan wil doen, hanteer dan bij het invullen van de vragenlijst de volgende instructie:

Neem over de afgelopen periode je werk in gedachten. Lees onderstaande items en scoor de vragen (hoe vaak het symptoom van toepassing is):

1 = nooit of zelden

2 = soms

3 = in de helft van de gevallen

4 = vaak

5 = bijna altijd

Tel je scores op en bereken het totaal. De uitkomst vertelt je hoe je erbij zit en wat je te doen staat.

Conclusies:

25-50 Punten

Je doet het goed. Als er nog wat hogere scores tussen zitten, ga dan eens bij jezelf na welke maatregelen je kunt treffen op deze items.

51-75 Punten

Je doet het niet slecht, maar tref wel preventieve maatregelen. Hierover kun je desgewenst ook in gesprek met de arbeids- en organisatie adviseurs van ProFit.

76-100 Punten

Je loopt het risico burn-out te raken (of als je het geweest bent, ben je nog niet hersteld).

101-125 Punten

Je bent een burn-out aan het ontwikkelen.

 

Heb je behoefte aan hulp of een gesprek over je zelfscan, dan kun je contact opnemen met de adviseurs van ProFit.